NL | EN

Heleen Klopper is productontwerper. Duurzaamheid, reparatie en traditie zijn sleutelbegrippen in haar praktijk. Ze onderzoekt de materialiteit van textiel in relatie met het lichaam en als bemiddelaar tussen mensen en hun omgeving.
Andere projecten waar zij aan werkt zijn Made to Mend en The Linen Project.